cache legen in chrome, firefox, edge en safari

Tijdelijke internetbestanden verwijderen / browser cache wissen

Browser cache is een soort tijdelijk geheugen om het laden van webpagina’s te versnellen. Als uw website niet goed wordt getoond is het aan te raden om uw browser cache op te schonen. Gebruik de toetscombinatie Ctrl+Shift+Del om uw browser cache op te schonen. Werkt dit niet? Bekijk dan de instructie hieronder voor Chrome, Firefox, Edge of Safari.

Let op: afhankelijk van de instellingen opschonen worden ook ‘opgeslagen wachtwoorden’ gewist. Dit heeft als gevolg dat u zich opnieuw dient aan te melden bij sommige websites/webdiensten.